แม่ป่านรีวิว myDNA Thailand

เรามา scan ลายนิ้วมือแบบ Family Package ทั้งครอบครัว ที่ myDNA Thailand !!! เพื่อวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพื่อดูลักษณะนิสัยและต้นทุนศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด… น่าสนใจไหมละจ๊ะ ..ใครอยากรู้ว่าทำยังไง และจำเป็นไหม ? ตามไปดูกันเลยจ้า …

#แม่ป่านรีวิว myDNA Thailand

เชื่อว่า คุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนคงเคยได้ยินการวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพื่อทราบลักษณะนิสัยและต้นทุนศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิดมาบ้างใช่ไหมคะ? และหลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่า รายละเอียดเป็นอย่างไร

แม่ป่านเป็นหนึ่งในผู้สงสัยนั้น ว่าแค่การตรวจลายนิ้วมือ จะสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะนิสัย รวมไปถึงข้อดีข้อด้อยของสมองเราได้จริงหรือ? แล้วถ้าลูกชายของเราไปสแกนลายนิ้วมือบ้าง ผลการวิเคราะห์จะออกมาอย่างไร จะตรงกับสิ่งที่เรามองเห็นไหม อันนี้น่าสนใจจริงๆ ค่ะ

แม่ป่านได้มีโอกาสพาน้องพระพาย (อายุ 3.5 ขวบ) ไปวิเคราะห์ลายนิ้วมือกับ myDNA สาขาเซลทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เลยอยากมารีวิวให้อ่านกัน อาจจะยาวแต่เพราะอยากให้ผู้อ่านที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เผื่อสนใจไปทดลองใช้บริการกันได้ค่ะ

#ข้อมูลเบื้องต้น: จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาด้านพันธุกรรม และสถิติ เชื่อว่า ลายนิ้วมือของแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีการพัฒนาตั้งแต่การตั้งครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 13-21 ตั้งแต่เป็นตัวอ่อนในครรภ์เลยทีเดียว ลายนิ้วมือเป็นรูปแบบหนึ่งของ DNA มนุษย์ จากการวิจัยเชื่อว่า การพัฒนาลายนิ้วมือ ซึ่งมีรูปแบบ รูปทรงและจำนวนเส้นที่แตกต่างกัน จะสามารถสะท้อนถึงรูปแบบการพัฒนาของสมองในส่วนต่างๆ นั่นคือ สมองส่วนหน้ากลีบหน้า (ลักษณะนิสัย), ส่วนหน้ากลีบหลัง (รูปแบบความคิด), ส่วนกระหม่อม (การเคลื่อนไหวร่างกาย), ส่วนขมับ (การฟัง) และส่วนท้ายทอย (การมองเห็น)

#วิธีการวิเคราะห์ : เริ่มจากการเก็บผล scan ลายนิ้วมือทั้ง 10 กับเครื่องมือที่ทันสมัย ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีก็เรียบร้อยค่ะ มีการกรอกข้อมูลส่วนตัวของน้องและคุณแม่โดยถ่ายรูปน้องเก็บไว้เพื่อลงข้อมูลในระบบ จากนั้นทำการนัดหมายเพื่อเข้าฟังผลการวิเคราะห์โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลายผิวที่ผ่านการอบรมจิตวิทยาพื้นฐาน และสอบผ่านจนได้ License ของทางบริษัทฯ เพื่ออธิบายอย่างละเอียด ในห้องส่วนตัวที่ไร้เสียงรบกวน ของน้องพระพายใช้เวลานั่งฟังผลประมาณ 1.30 ชม. เลยค่ะ ละเอียดมากๆ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังใจดีให้คำปรึกษาในเรื่องของการปรับพฤติกรรมเด็กๆ เชิงบวกอีกด้วยค่ะ (ในวันที่ฟังผล หากเป็นเด็กเล็ก แนะนำว่ามากันเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ ฝากน้องไว้ที่บ้าน หรือมีญาติพาไปเล่นรอด้านนอกเพื่อความสะดวกในการฟังผลค่ะ)

#ผลการวิเคราะห์ จะมีหลากหลายด้าน เริ่มต้นด้วยลักษณะนิสัยโดยกำเนิด, วิธีการเรียนรู้โดยกำเนิด, ปัญญาและศักยภาพโดยกำเนิด, ผลสรุปความฉลาดทั้ง 4 ด้าน, คำแนะนำอาชีพ, ลักษณะของความฉลาดและการพัฒนา ต่อเนื่องไปถึงการใช้ทฤษฎีพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน (ซึ่งเป็นแนวทางที่แม่ป่านสนใจศึกษา Theory นี้มาพักใหญ่ๆแล้วค่ะ) รวมไปถึงการประเมินคุณลักษณะ DISC ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดกลุ่มพฤติกรรมโดย วิลเลียม มาร์สตัน นักจิตวิทยาชื่อดัง

.

#ผลของการวิเคราะห์ ขออ้างอิงจากผลการประเมินของน้องพระพาย โดยขอเล่าสรุปโดยรวมค่ะ ลักษณะนิสัยโดยกำเนิด น้องพระพายชอบค้นหาด้วยตัวเอง ชอบถามว่า ทำไม จนกว่าจะได้รับคำตอบที่พอใจ เป็นตัวของตัวเอง ค่อนข้างยึดถือความคิดของตน แสดงความคิดเห็นคำพูดด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ โต้แย้งเพื่อสิ่งที่ตนเชื่อ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีวินัยต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อเพื่อน ต้องได้เห็นเพื่อที่จะเชื่อ ลักษณะทางความคิด “การยืนกรานแบบดื้อดึง” จิตใจใต้จิตสำนึกเชื่อในเหตุผลและหลักฐานเท่านั้น ตั้งเป้าหมายและผลักดันตนเองได้ มีคำแนะนำคือให้เปิดใจ ฟังเสียงส่วนใหญ่ การเสริมสร้างการรู้จักตนเอง เหมาะกับการศึกษาแบบอเมริกัน ที่ใช้ “การเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ” ให้การเลี้ยงดูใช้วิธี “ทำความเข้าใจและเห็นใจ” ใช้เหตุผล และขอร้องอย่างสุภาพ (น้องไม่ชอบคนพูดเสียงดัง คนพูดไม่เพราะ อันนี้ตรงมากค่ะ)

สำหรับการทำงานของสมองที่โดดเด่นที่สุดของน้องพระพายคือ การทำงานด้านจิตใจ นั่นคือ การวางแผนจัดการสื่อสาร และการกำหนดเป้าหมาย ภาวะผู้นำ, การทำงานด้านโสตประสาท การสัมผัสการฟังและดนตรี การสร้างมโนภาพและจินตภาพเชิงมิติ จากการประเมินน้องเรียนรู้ได้ทุกด้าน และหากได้เรียนรู้พัฒนาแล้วจะโดดเด่น (จะสังเกตจากสัญลักษณ์รูปดาวสีแดงด้านหลัง ซึ่งน้องมีทุกด้าน จะเปรียบไปก็คงเหมือนเป็ด ทำได้ทุกอย่าง และทำได้ดี โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูเป็นตัวเสริม) ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป บางคนมีด้านที่เรียกว่าพรสวรรค์หนึ่งข้อ หรือหลายข้อ และก็มีข้อด้อยในด้านอื่นๆ รวมไปถึงบางคนแม้จะพัฒนาแล้วก็ยังไม่ถนัด แตกต่างกันออกไปค่ะ

ส่วนการประเมินความฉลาดทั้ง 4 ด้านจากผลการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ น้องพระพายมี EQ ความฉลาดด้านอารมณ์สูงที่สุด รองลงมา (คะแนนใกล้กันมาก) คือ CQ ความฉลาดทางความคิดสร้างสรรค์ และAQ ความฉลาดการแก้ปัญหา ตามมาด้วย IQ ความฉลาดด้านสติปัญญา

ว่ากันต่อ ด้วยการนำผลมาเปรียบเทียบในเชิงทฤษภีพหุปัญญา โดย ดร.โฮเวริด การ์ดเนอร์ แยกแยะความฉลาดออกเป็นรูปแบบต่างๆ และเชื่อว่าการวัดความฉลาดแบบ IQ ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว และเชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ได้โดยวิธีที่แตกต่างกัน โดดเด่นในเรื่องที่แตกต่างกัน บุคคลที่มีความฉลาดคือบุคคลที่มีความสามารถในหลากหลายด้าน โดยด้านที่น้องพระพายโดดเด่นที่สุด 3 อันดับแรก คือ ปัญญาด้านการปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น, ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง, ปัญญาด้านมิติพื้นที่ (ดนตรี, การใช้ร่างกาย, ภาษา, ตรรกะคณิตศาสตร์รองลงมา) ส่วนด้านที่ควรส่งเสริมคือด้านธรรมชาติวิทยาและการสังเกต โดยเจ้าหน้าที่นักจิตวิทยาได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาปัญญาในแต่ละด้านอย่างละเอียด ทั้งนี้ยังได้แนะนำอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถไว้ด้วยค่ะ (นักธุรกิจ, CEO, ที่ปรึกษา, นักการฑูต, นักกีฬา, นักดนตรี ,นักออกแบบ นักบิน และจิตรกรค่ะ) ซึ่งอันนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับเด็กเป็นคนเลือกเองตามความชอบและถนัดในอนาคตค่ะ เราไม่ซีเรียส ตรงนี้จริงๆ ขอเพียงแต่น้องชอบและมีความสุขกับสิ่งที่ทำก็เกินพอ

#โดยรวมแล้ว ความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าตรงกับลักษณะของลูกชายนะคะ โดยเฉพาะลักษณะนิสัย ความชอบและความถนัด (ชอบดนตรี, ฟังเพลง ร้องเพลง, ต่อจิ๊กซอว์ซับซ้อน เล่นเกมส์ที่ต้องใช้ความสัมพันธ์เชิงมิติจะทำได้ดีมาก จนบางทีแอบตกใจ) และข้อที่อาจจะต้องพัฒนาต่อๆไป (การมองและการสังเกต) ซึ่งก็ฉุกคิดว่า อืม น้องอาจจะมีข้อที่ควรปรับปรุงในด้านนี้จริงๆ ด้วย (ตัวอย่างเช่น ไม่ค่อยสนใจว่า แม่ย้ายบ่อเล่นทรายไปที่อื่น ต้องบอกก่อนถึงจะสนใจดู อะไรประมาณนี้ค่ะ)

ส่วนตัวคิดว่า หากผู้ปกครองท่านใดสนใจ อยากจะประเมินเพื่อเก็บไว้เป็นแนวทางการเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการต่อๆ ไป myDNA ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจค่ะ ด้วยกรอบแนวคิดและการประมวลผลจากซอฟต์แวร์ที่ได้รับสิทธิบัตรจากอเมริกา โดยมีการเก็บข้อมูลทางสถิติจำนวนหลายล้านคน และในเล่มรายงานยังมีการอ้างอิงกับแนวคิดทฤษฎีการทำงานของสมองในรูปแบบต่างๆ หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าจะเห็นผลจริงหรือ (ส่วนตัวคิดว่าข้อมูลสถิติเกือบ 5 ล้านคน ผลสรุปออกมาน่าจะมีนัยสำคัญที่สามารถบ่งชี้อะไรบ้าง ไม่มากก็น้อย) และขอเสริมอีกนิด ไม่ใช่ว่าผลออกมาว่าน้องเก่งด้านนี้แล้วก็จะมุ่งพัฒนาแต่ด้านที่ด้อย ส่วนตัวคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมเด็กๆในทุกๆด้าน และใช้การสังเกตด้วยตัวเองว่าเด็กๆมีความชอบความถนัดแบบนี้จริงหรือไม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ

#สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับmyDNA

  • ข้อมูลละเอียด อ่านเข้าใจง่ายโดยการใช้รูปภาพ และกราฟช่วยอธิบาย
  • มีผู้เชี่ยวชาญฯมานั่งอธิบายผลให้อย่างละเอียด ในห้องปิดที่สงบเงียบไร้เสียงรบกวน
  • ทำให้ผู้ปกครองอย่างเรารู้จักลูกมากขึ้น ทั้งลักษณะนิสัย บางอย่างที่เราทราบอยู่แล้วและสังเกตเห็นก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าเราส่งเสริมเค้ามาถูกทางแล้ว รวมไปถึงหลายๆมุมมองที่เราอาจไม่เคยได้สังเกตมาก่อน จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาลูกอย่างเหมาะสมต่อไป
  • ประมวลผลลายนิ้วมือด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับสิทธิบัตรจากอเมริกา ออกมาเป็นผลรายงานโดยละเอียดกว่า 30 หน้า

โดยการวิเคราะห์ทั้งหมดที่กล่าวถึงนั้น ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครอง ที่ต้องการรู้จักตัวตน จุดเด่น จุดด้อย พรสวรรค์ รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติและส่งเสริมความสามารถนั้นให้ดีมากขึ้นไปอีก

#ค่าใช้จ่าย  สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ ขวบครึ่งขึ้นไป / สามารถชำระด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้ค่ะ

  • เลือกวิเคราะห์แบบ Basic 7,800 บาท / ท่าน
  • เลือกวิเคราะห์แบบ Premium 9,800 บาท / ท่าน (เฉพาะสำนักงานใหญ่ และสาขาระยอง)

#สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/mydnathailand หรือ คลิ๊กเพื่อพูดคุย ทาง inbox http://m.me/mydnathailand หรือ Website: http://www.mydnathailand.com/

ใครสนใจเข้ารับบริการกับ myDNA สาขาเชียงใหม่ Central Festival Chiangmai ชั้น 3 Education Zone โทรสอบถามได้ที่ 094-6046444 ได้เลยค่ะ

ค้นหา myDNA สาขาใกล้บ้าน คลิ๊ก >> http://www.mydnathailand.com/%E0%B…/55a370eb23f4a28814ed52a3

ขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมา ด้วยความปรารถนาดีจากใจค่ะ

แม่ป่าน #เพจเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s